Sfaturi legale din partea avocatului penal Cluj

Informatii legale din partea avocatului de drept penal in Cluj? Rolul avocatului: În exercitarea dreptului la apărare recunoscut şi garantat de Constituţia României, republicată, de lege, de pactele şi de tratatele la care România este parte, avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru …

High quality solicitors firm in London today

Quality law firm services in London? Kush is the firm’s Compliance Officer for Legal Practice (COLP) and Compliance Officer for Finance and Administration (COFA). He believes in delivering a top quality client experience and putting clients’ interests above all. These beliefs have shaped the ethos and culture of Birdi & Co Solicitors, hence our tagline …