Hög kvalitet hälsorekommendationer med Farshid Sistani

Hög kvalitet medicinska rekommendationer med Farshid Sistani Läkare? många föräldrar rapporterade biverkningar, de kan ofta hanteras. Vissa barn har till exempel problem senare på dagen och en långtidsverkande formulering är bäst, men ibland kan effekten kvarstå till kvällen, dämpa middagsaptiten och skjuta upp läggdags. “Det finns ingen ersättning för att noggrant utvärdera effekten av en medicin efter att den har använts för att avgöra om den ska ökas, minskas eller bytas till något annat”, säger Goldstein. Föräldrar bör också notera att ett barn kan börja visa abstinenssymtom när en dos tar slut och kan behöva tips för att undvika detta. Dessa ledningsförmåga är något som kan utvecklas med den läkare som ansvarar för att skriva ut medicinen. För mer hjälp med att förstå ADHD och vad du kan göra för att hjälpa ditt barn, inklusive om du ska medicinera, se HealthPoint.nets ADHD-guide och Decision Point-verktyget. Hitta ännu mer info på Farshid Sistani läkare.

Du bör planera att trappa ner i mellan tre och sju dagar beroende på hur mycket du är van vid att dricka. Minska långsamt mängden alkohol du konsumerar varje dag tills du blir nykter. Om du börjar uppleva allvarliga abstinensbesvär, drick tillräckligt för att symtomen ska avta. Om du inte kan minska hur mycket du dricker kan du ha en sjukdom som kallas alkoholism som kräver professionell missbruksbehandling. Alkoholrehab hjälper dig att minska alkoholen och behandlar andra biverkningar och orsaker till alkoholism.

Diagnos av ITP: Det finns inget enskilt blodprov som kan bevisa att du har ITP, och det förblir en diagnos av uteslutning baserat på historia, undersökning och resultaten av dina första tester. Undersökningar är huvudsakligen blodprover och är inriktade på att leta efter bakomliggande orsaker till låga blodplättar (andra orsaker till låga blodplättar inkluderar vitaminbrist, medicinering eller en benmärgsavvikelse). Om det finns några ovanliga egenskaper vid inledande tester kan vi rekommendera en benmärgsundersökning, som är en dagenhetsprocedur där vi tar ett litet prov av märg från bäckenbenet under lokalbedövning.

Trombocytopeni innebär ett minskat antal blodplättar i blodet. Purpura hänvisar till den lila missfärgningen av huden, som med ett blåmärke. ITP är en ganska vanlig blodsjukdom som både barn och vuxna kan utveckla. Det finns två former av ITP: Akut trombocytopen purpura. Detta drabbar vanligtvis små barn i åldrarna 2 till 6 år. Symtomen kan följa en virussjukdom, såsom vattkoppor. Akut ITP börjar vanligtvis plötsligt och symtomen försvinner vanligtvis på mindre än 6 månader, ofta inom några veckor. Behandling behövs ofta inte. Störningen återkommer vanligtvis inte. Akut ITP är den vanligaste formen av sjukdomen. Kronisk trombocytopen purpura. Uppkomsten av sjukdomen kan inträffa i alla åldrar, och symtomen kan vara minst 6 månader, flera år eller en livstid. Vuxna har denna form oftare än barn, men det påverkar ungdomar. Kvinnor har det oftare än män. Kronisk ITP kan återkomma ofta och kräver kontinuerlig uppföljning hos en blodspecialist (hematolog). Vad orsakar idiopatisk trombocytopenisk purpura? I ITP stimuleras immunförsvaret att attackera din kropps egna blodplättar. Oftast är detta ett resultat av antikroppsproduktion mot blodplättar. I ett litet antal fall angriper en typ av vita blodkroppar som kallas T-celler direkt blodplättar. Detta immunsystemfel kan vara ett resultat av något av följande.

Den där viktiga icke-verbala känsloinformationen du får från någons ansikte, föreslår författarna, leder så småningom till en punkt i beslutsprocessen där du “mentaliserar” om vad den andra personen kan känna. Med andra ord, du sätter dig själv i den personens plats och försöker känna det du tror är som de känner. Hjärnstrukturerna som är involverade i denna process skiljer sig från de som är involverade i tolkningen av verbal information, som i första hand är beroende av hjärnans språkdelar.